ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η κατοικία αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του κάθε ατόμου και το οποίο  απειλείται από πολυάριθμους κινδύνους, όπως πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, κλοπή κτλ.

Με τα ποικίλα πακέτα ασφάλισης κύριας ή και δευτερεύουσας κατοικίας που σας προσφέρει η εταιρία μας μέσω της συνεργασίας της με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς, έχετε τη δυνατότητα να προστατεύσετε όχι μόνο την περιουσία σας, αλλά και τα μέλη των οικογενειών σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ  προαιρετικών καλύψεων, αυτές που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας ως ιδιοκτήτης ή ως ενοικιαστής.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

Σε συνεργασία με τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες ασφαλίσεων ζημιών παρέχουμε ολοκληρωμένα και ανταγωνιστικά πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας. Προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες καλύψεις που απαιτούνται από τους νόμους και σε συνδυασμό με μια πληθώρα από προαιρετικές καλύψεις δημιουργούμε λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους ασφαλισμένους μας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Π.Χ. ΙΑΤΡΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΛΠ.)

Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη έναντι τρίτων για απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλειά του και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Επιπλέον, ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την κάλυψη για ατυχήματα, τα οποία τυχόν συμβούν σε πελάτες του από τη λειτουργία του χώρου του ιδιωτικού του ιατρείου /γραφείου και για τα οποία φέρει ευθύνη.

Επίσης, μπορούν να καλυφθούν και δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα στα Αστικά Δικαστήρια εντός των ορίων κάλυψης και στα Ποινικά Δικαστήρια.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

Τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα της αγοράς.

To σκάφος είναι τρόπος ζωής και προσφέρει μία αίσθηση ελευθερίας. Είναι όμως απαραίτητο σε κάθε σας βόλτα στη θάλασσα να νιώθετε ασφαλείς και προστατευμένοι.

Royal Value προσφέρει πλήρεις λύσεις ασφάλισης σκαφών με τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα της αγοράς και σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες. Με τιμές προσιτές για όλους, όσον αφορά στην υποχρεωτική από το νόμο Αστική Ευθύνη προς τρίτους, παρέχεται ασφάλιση για σωματικές βλάβες, για υλικές ζημιές καθώς και για θαλάσσια ρύπανση.